Porlamarkens

smadjursuppfodning * omplacering * hundaktiviteter

Tjänster

Följande tjänster utför jag som hobbyverksamhet i mån av tid och möjlighet.

För information om hundkurser: Se under fliken Hundar & Hundkurser!

Boka en djurupplevelse!

(Djur inom vård och skola)

Att dela livets glädjeämnen med ett djur är en fin känsla. Men kanske är det när vi människor befinner oss i andra situationer i livet som vi bäst behöver våra vänner djuren. När vi är sjuka, i livets slutskede, när vi känner oss ensamma och när vi är barn och ska utvecklas till ansvarskännande och empatiska människor. Här fyller djuren en ovärderlig funktion.

Många djur från min uppfödning återfinns inom vård och skola. Det finns Porlamarkare som bor och ”arbetar” på sjukhem, äldreboenden och gruppboenden. Som används som servicedjur, eller i terapi och rehabverksamhet. Det finns Porlamarken-djur som arbetar på utvalda skolor, och som hjälper barn med funktionshinder.

Men det är inte alltid lämpligt eller ens möjligt att äga ett djur på heltid, då kan man istället boka mig och mina utvalda djur för ett besök. Jag besöker vårdinrättningar, skolor andra institutioner. Det går att skräddarsy besöket och att önska djurslag och aktivitet. Jag anpassar besöket efter de behov och önskemål som finns.

När jag och djuren kommer på besök finns det möjlighet att umgås med stabila smådjur och hundar under trygga omständigheter. Det finns även möjlighet till hundpromenad och att få lära sig att kommunicera med en hundkompis.


Boka ett föredrag

Läser Er klass om gnagare på biologin, eller om hundsporter på djurlinjen? Behöver Du som lärare hjälp med att visa den praktiska nyttan av genetik för din klass? Vill ditt zoobutiksföretag ha mer information om smådjursaktivering? Eller vill kanske medlemmar i Din förening lära sig mer om människa-djur relationen och hur man kan samarbeta över artgränserna?

Jag har föreläst för föreningar, kommuner, institutioner, företag och skolor i ämnen som handlar om allt från smådjursskötsel, hund, dressyr, genetik och avel till om djurs praktiska nytta i samhället. Jag skräddarsyr gärna efter önskemål och naturligtvis följer ”demonstrationsdjur” med om så önskas!

Boka en uppvisning

Letar du efter den perfekta pausunderhållning till hästtävlingen? Vill Din förening ha demonstrerat den praktiska nyttan av sök- och spårtränade råttor? Eller vill du ha ett roligt inslag på firmafesten? Då kanske en uppvisning med dresserade råttor eller en freestyleuppvisning med hund kan vara något för dig!

Hör gärna av dig med frågor och förslag!

Försäljning av råttfoder

 

Det är svårt att hitta bra råttfoder på marknaden. Jag säljer av min egen blandning till mina råttköpare, för självkostnadspriset 20 kr/kg. Om Du vill prova min blandning kan du beställa och få levererat det på utställningar och mässor.

Smådjursinackordering & omplacering

Endast djur från min egen uppfödning mottages för inackordering. Jag rekommenderar i övriga fall det mycket fina smådjurspensionat i V. Karaby. Maila mig för kontaktuppgifter.

Porlamarkens tar emot av myndigheter beslagtagna, samt upphittade herrelösa smådjur från regionen. Om ägare inte går att spåra eller om polis avskriver ärendet omplacerar jag djuren om de är friska och lämpliga som sällskapsdjur.

I mån av plats och karantänsmöjlighet kan jag även ta emot ”vanliga” omplaceringsdjur, eller vidarebefordra dem till bra jourhem eller organisationer.

För Hundomplacering se under Hundar & Hundkurser.

Upphittade domesticerade smådjur

Porlamarken kan ta emot utsläppta tamdjur i mån av plats. Förrymda eller utsläppta gnagare från grannkommunerna brukar hamna här. Oftast genom miljökontor, polis eller djurskyddsorganisations försorg. Har Du hittat ett utsläppt smådjur kan Du kontakta mig, men läs igenom och följ nedanstående uppmaningar först!

Om Du tagit omhand om ett tamt smådjur som släppts ut eller rymt från sin ägare ska Du vidtaga samma försiktighetsåtgärder som med vilda djur. Risk för smitta och ohyra är stor. Du måste göra en polisanmälan på den ort djuret upphittats. Om polisen inte har fått in någon anmälan om ett försvunnet djur som matchar ditt, ber de Dig att ta kontakt med djursjukhus eller annan organisation som tar emot sådana djur i väntan på att antingen en ägare ska träda fram eller att ärendet avskrivs och djuret kan få ett nytt hem.  Ibland frågar polisen Dig om Du kan tänkas ta hand om djuret tills vidare. Om Du inte kan det, kan Du ta kontakt med t.ex. Råtthjälpen eller SRS om det gäller en råtta, Hamsterföreningen om det gäller hamstrar och gerbiler, eller Marsvinsföreningen om det gäller ett marsvin.

Det är idag tyvärr relativt vanligt att människor släpper ut sina marsvin, kaniner, råttor, hamstrar, möss och gerbiler när de tröttnat på dem. Handlingen kan leda till åtal, och ska anmälas. Själv har jag varit med om att smådjur hittats ute på stadens gator, utsläppta i livsmedelsaffärer, i parker och i grovsoprum. Själv har jag varit med om att människor lämnat kartonger med djur utanför min dörr. Det hände även för många år sedan, på den tiden då jag inackorderade smådjur som inte kom från min uppfödning, att folk helt enkelt lämnade falska uppgifter och aldrig hämtade ut sina djur. Sådana handlingar polisanmäls naturligtvis, men de är likväl upprörande.

Om man av någon anledning inte kan ta hand om sitt djur längre ska man i första hand vända sig till djurets uppfödare, eller lämna ifrån sig det till någon omplaceringsförening, eller försöka att hitta ett nytt hem på egen hand. Skulle man ändå inte bli av med sitt djur är det faktiskt bättre att åka till veterinär och avliva djuret än att släppa ut det eller sälja det vidare till någon som kanske inte heller klarar av att ta hand om det.


Dessa rara små möss är några av de djur som hamnat här på Porlamarken efter att de upphittats och tagits om hand av myndigheter. De hittades bemålade med grön färg på en skolas toalett. Någon hade haft roligt på djurens bekostnad. Ingen skyldig gick att finna, men mössen fick nya liv och slapp att vara gröna i takt med att pälsen växte ut.

Vilda gnagare, The Big No No!!

Det händer ganska ofta att jag får samtal om upphittade vilda gnagare. Jag får ganska ofta frågan om jag kan ta emot sådana djur. Svaret är enkelt; Nej!

Men eftersom det händer så pass ofta tänkte jag skriva lite om fenomenet här. Hoppas informationen kan vara till hjälp!

Idag är det relativt vanligt att sjuka eller skadade vilda gnagare ”upphittas” och räddas av djurvänner. Även om jag kan tycka att en del sådana räddningsaktioner på ett sätt är beundransvärda, vill jag ändå avråda ifrån dem. För det första är det olagligt att som privatperson hålla sig med vilda djur mer än högst tillfälligt, för det andra är situationen mycket stressande för djuret, och för det tredje riskerar man att utsätta sig själv och sina egna djur för stor smittorisk genom att hantera vilda djur.

Har Du hittat ett skadat eller sjukt vilt smådjur ska Du göra följande:

# Kontakta ett djursjukhus eller en veterinärstation. På de flesta håll i landet tar de stora djursjukhusen emot småvilt. Det innebär att Du kan lämna in t.ex. trafikskadat eller sjukt småvilt och Du behöver naturligtvis inte betala för avlivning eller behandling.

I Helsingborg tar Regiondjursjukhuset och Din Veterinär emot sådana djur. På andra orter gör Blå Stjärnan det. Jag att det tyvärr förekommer veterinärer som säger sig ta emot skadat vilt, men som t.ex. inte vill befatta sig med skadade vilda gnagare, med hänvisning till att det ”bara är ett skadedjur”. För sorligt, i min mening. Vilda gnagare faller ofta emellan stolarna, de tycks inte ha samma prioritet som fåglar, igelkottar och storvilt.

# Om djuret Du hittat inte är i akut behov av veterinär ska Du kontakta en vilträddningsorganisation. Det finns en mycket bra sådan organisation som heter Katastrofhjälp Fåglar & Vilt. Du hittar Din närmaste kontakt genom hemsidan: http://www.kfv-riks.se/default.asp?itemID=169&itemTitle=Medlemmar

Tänk på att Du ALDRIG får ha ett vilt djur som sällskapsdjur! Alla eventuella räddningsaktioner Du företar måste företas med djurets bästa i främsta rummet, och med en snar utsläppning som förutsättning. Tänk även på att vilda gnagare kan ge dig och dina egna djur ohyra, sjukdomar och att Du får räkna med att bli biten under hanteringen! Barn ska aldrig hantera vilda djur, med hänsyn till sin egen säkerhet och till djurens bästa.

Har Du hittat en liten skogsmusunge som trillat ur sitt bo några dagar för tidigt eller liknande och uppenbarligen inte överlever utan Din tillfälliga hjälp, får Du naturligtvis gärna ringa mig om kostråd. Jag har själv räddat livet på några sådana där. Men i övrigt hänvisar jag till Djursjukhus och Vilträddningsorganisationer.